Exofyllo3

 

 

Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται μία συνθετική καταγραφή της δημοκρατικής θεσμικής λειτουργίας της Δικαιοσύνης, της ιδιαίτερης σημασίας της στο δημόσιο χώρο, αλλά και του προβλήματος της «στέγασής της» στην πόλη του Πειραιά, «χαρτογραφώντας» τα χρόνια προβλήματα ενώ παράλληλα προτείνεται μία νέα ανάγνωση της τοπικής ιστορίας, που αναδεικνύει τόσο το θεσμικό όσο και το αξιακό τελικά περιεχόμενο της δικαιοσύνης.

 


                                                                                                      

 

 

 Στο έργο αυτό αναλύεται η θέσπιση των «δικονομικών» Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις αλλά και η σημαντική ενίσχυση της παρεχόμενης πραγματικής δικαστικής προστασίας που αυτές επέφεραν στον τομέα αυτό, αναδεικνύοντας την κρισιμότητα του θεμελιώδους δικαιώματος δικαστικής προστασίας στα πλαίσια του Κράτους Δικαίου, που οι ίδιες οι Συνθήκες αλλά και ο Χ.Θ.Δ κατοχυρώνουν. Το ενιαίο πλέον αυτό «δικονομικό» σύστημα ήρθε να συνενώσει και να συναρθρώσει τις γενικές αρχές, το πρωτογενές και δευτερογενές δίκαιο, τη νομολογία του Δ.Ε.Ε, διαμορφώνοντας και συγκροτώντας ένα κανονιστικό πλέγμα για τις δημόσιες συμβάσεις, ένα «νομικό τόπο» στον πυρήνα ακριβώς της ενωσιακής έννομης τάξης, αυτής της «σύνθετης πολιτείας».

photo 2


Η συνεχής εισδοχή διεθνών και ενωσιακών κανόνων στο εθνικό μας δίκαιο έχουν δημιουργήσει μια νέα νομική πραγματικότητα, σύμφωνα με την οποία ο εκάστοτε νομοθέτης, εφαρμοστής ή ερμηνευτής του δικαίου υποχρεούται να δίδει σαφή προτεραιότητα και υπεροχή στο διεθνές και στο ενωσιακό δίκαιο, έναντι του εθνικού.

Τους προβληματισμούς αυτούς και τη μεθοδολογία που καλείται να εφαρμόσει ο εκάστοτε ερμηνευτής του ελληνικού δικαίου, στους τομείς που αυτό συγκαθορίζεται ή / και συγκρούεται με τους κανόνες του διεθνούς και ενωσιακού δικαίου, πραγματεύεται το βιβλίο αυτό, με ειδικότερη εμβάθυνση στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων.

vivlio

Στο βιβλίο αυτό επιχειρήθηκε, με αφορμή την ψήφιση και την πρώτη περίοδο εφαρμογής του Ν. 3886/2010, μια μάλλον συνθετική προσέγγιση στη νομοθετική και νομολογιακή εξέλιξη της προσωρινής δικαστικής προστασίας στις δημόσιες συμβάσεις, μιας και για τους νομικούς, σε παγκόσμιο επίπεδο, εξακολουθεί η λυδία αυτή λίθος της ενότητας νομοθεσίας και νομολογίας – δηλαδή δικαίου και δικαιοσύνης – να αποτελεί τη διαρκή και εναγώνια αναζήτηση του ιερού Γκράαλ ή απλά την πεμπτουσία μιας δικαιοκρατούμενης Πολιτείας.

 

book-dimotiko

Για κάθε Πειραιώτη το Δημοτικό Θέατρο είναι ένα σύμβολο της ίδιας της πόλης – ένα τοπόσημο για τους ιστορικούς και τους αρχιτέκτονες - εξαιρετικά αγαπητό και οικείο, χωρίς τούτο να έχει καθόλου «φθαρεί» στο πέρασμα του χρόνου.

Είτε το δεις σε γκραβούρα στα τέλη του 19ου αιώνα, είτε σε φωτογραφία του 20ου αιώνα, είτε και σήμερα που στέκει ακόμη με τις σκαλωσιές – πανέμορφο, μετά την πλήρη ανακαίνισή του και τα νέα χρώματα και τα νέα υλικά να λάμπουν, στέκει εκεί στο κεντρικότερο σημείο της πόλης, εκπληκτικά αρμονικό, για να συμβολίζει πάντα τον Πειραιά, αν και παρέμεινε «βουβό» τόσες δεκαετίες.

booknewΑντικείμενο του βιβλίου αυτού είναι η μελέτη των δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών, υπηρεσιών και έργων) στην Ελλάδα υπό το πρίσμα των σύγχρονων εγκληματολογικών προσεγγίσεων του αδικήματος της διαφθοράς και καλύπτει τη χρονική περίοδο από το 1995 έως το 2008. 

 

ekdosi-2005-2Η ψήφιση του Ν. 2522/1997 με σκοπό την εναρμόνιση προς την δικονομική Οδηγία 89/665 επέφερε τομή στη νομική πραγματικότητα, αναμόρφωσε κυριολεκτικά το σύστημα της παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας και δικαίωσε όλους όσους πολύ έγκαιρα είχαν ζητήσει την ενίσχυσή του. 

 

dikaio-promithiwn-1Το έργο αφορά: Δικηγόρους, Νομικούς, Επιχειρηματίες, Προέδρους και Διευθύνοντες Συμβούλους εταιριών, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές Προμηθειών, Οικονομικούς Διευθυντές, Διευθυντές Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Marketing Managers, Στελέχη εταιριών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, Στελέχη Τραπεζών, Στελέχη του Δημόσιου Τομέα, Νομαρχιακά και Δημοτικά στελέχη, Συμβούλους Οργάνωσης και Πληροφορικής, Καθηγητές και επίσης Νομικές εταιρίες, Εταιρίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, Υπουργεία και Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμούς και Εταιρίες του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Νομαρχίες, Δήμους, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Τραπεζικούς και Επενδυτικούς Οργανισμούς, Ασφαλιστικά Ταμεία, Νοσοκομεία.

BIBLIO EXOFYLO TOMOS-IIΤο βιβλίο αυτό ουσιαστικά αποτελεί την αναγκαία συνέχεια της ανανεωμένης β' έκδοσης του «ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» και καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια προκειμένου να παρουσιασθεί όλη η νομολογιακή εξέλιξη, στα πλαίσια της προσωρινής δικαστικής προστασίας του Ν. 2522/1997, ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή των Οδηγιών 2004/17, 2004/18 αλλά και του νέου Κανονισμού Προμηθειών (Π.Δ. 118/2007), συμπεριλαμβάνοντας αποφάσεις μέχρι και τον Αύγουστο του 2009.

 

Σελίδα 1 από 2