Β ι ο γ ρ α φ ι κ ό   Σ η μ ε ί ω μ α

                                                    Π α ν α γ ι ώ τ η    Ε μ μ.    Δ έ γ λ ε ρ η

                                                       ---------------------.---------------------

            Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1959, αποφοίτησε από το Πρότυπο Δημοτικό Σχολείο της Ραλλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας και από την Ιωνίδειο Πρότυπο Σχολή Πειραιά (απόφ. 1977).

            Την ίδια χρονιά, μετά από επιτυχείς εισαγωγικές εξετάσεις, φοίτησε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Νομικό Τμήμα), έλαβε πτυχίο το 1982, μετά δε την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, πραγματοποίησε με επίδοση άριστα μεταπτυχιακές σπουδές στην Εγκληματολογία, ολοκλήρωσε με βαθμό άριστα (ομόφωνα) την διδακτορική διατριβή του και αναγορεύθηκε Διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου, με θέμα διατριβής: «Εγκληματολογικές Προσεγγίσεις της Διαφθοράς στην Ελλάδα - Η περίπτωση των Δημόσιων Συμβάσεων».

 

                                                    Επαγγελματική - επιστημονική σταδιοδρομία

  

            Είναι δικηγόρος από τον Οκτώβριο του 1984, εγγεγραμμένος στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά και έχει προαχθεί σαν παρ’ Εφέταις στις 6.7.1989 και από 28.2.1995 στον Άρειο Πάγο. Διατηρεί δικηγορικό γραφείο στον Πειραιά (www.deglerisandassociates.eu).

Τα έτη 2008 και 2011 εκλέχτηκε Σύμβουλος - Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, την περίοδο 2013 - 2017 επελέγη ως Πρόεδρος του Ε΄ Πειθαρχικού Τμήματος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και είναι μέλος της Επιτροπής Επιστημονικών Μελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.

           

            Από το 1987 μέχρι το 1996 και τα έτη 2000, 2001 και 2005 δίδαξε με την ιδιότητα του τακτικού Καθηγητή τα μαθήματα της Εγκληματολογίας και της Ανακριτικής στις Αστυνομικές Σχολές της ΕΛ.ΑΣ. και σαν επισκέπτης Καθηγητής στην Αστυνομική Ακαδημία της Κύπρου τα έτη 1990 - 1991.

            Την περίοδο 2012 - 2013 συνεργάστηκε ως επισκέπτης Καθηγητής (Adjunct Professor) στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, στη συνέχεια ως επισκέπτης Καθηγητής - Visiting Professor (Hon.) στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, από το 2015 διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το 2019 εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick, του οποίου Τμήματος είναι και Αντιπρόεδρος. Από το 2021 είναι Διευθυντής του Κοινού Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών των Πανεπιστημίων Frederick – Ε.Α.Π στο «Ευρωπαϊκό Δίκαιο».

                                                            Συμμετοχή σε θέσεις ευθύνης

            Από το 1986 έως το 1989 τοποθετήθηκε 2 φορές Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ταμείου Προνοίας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και τα ίδια έτη (1986 - 1989) εργάστηκε ως Ειδικός Νομικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

            Συμμετείχε στην ομάδα εργασίας της Επιτροπής του Οικονομικού Κύκλου των Υπουργών ως εκπρόσωπος του τότε Υ.Ε.Ν., στην ομάδα εργασίας του Κ.Ε.Π.Ε. για το πενταετές πρόγραμμα Κοινωνικής και Οικονομικής Ανάπτυξης και στην Επιτροπή Προσαρμογής για την Ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Αγοράς.

            Το 2010 τοποθετήθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», ορίστηκε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού (Ολομέλεια) του άρθρου 7 (2 α)  Ν. 2860/2000 (τοποθετήθηκε Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος) και μέλος της Ομάδας Εργασίας για την τροποποίηση του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου).

            Το 2011 τοποθετήθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.).

            Από το 2013 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015  διετέλεσε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) του Υπουργείου Παιδείας.

                                                          Συγγραφική δραστηριότητα

   Έχει συγγράψει έντεκα νομικά βιβλία, τα οποία κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα - Θεσσαλονίκη) και τη Νομική Βιβλιοθήκη Α.Ε. και ειδικότερα:

 • Τον Φεβρουάριο του 2003 εκδόθηκε το πρώτο δίτομο έργο με τίτλο: «Δίκαιο Προμηθειών Δημοσίου», το οποίο και επανεκδόθηκε το 2004 από τις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
 • Τον Νοέμβριο του 2005 κυκλοφόρησε από τον ίδιο εκδοτικό οίκο το τρίτο νομικό βιβλίο με θέμα: «Δημόσια έργα - προμήθειες και υπηρεσίες στην προσωρινή δικαστική προστασία του Ν. 2522/1997».
 • Τον Μάρτιο του 2008 κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. το τέταρτο νομικό βιβλίο με θέμα: «Δίκαιο Προμηθειών και Υπηρεσιών Δημοσίου, Τόμος Ι».
 • Τον Δεκέμβριο του 2009 κυκλοφόρησε το πέμπτο νομικό βιβλίο με θέμα: «Δίκαιο Προμηθειών και Υπηρεσιών Δημοσίου, Τόμος II, Επιλογή Νομολογίας Προσωρινής Δικαστικής Προστασίας (Ν. 2522/97) Σ.τ.Ε. - Πρωτοδικείων - Δ.Ε.Κ.», από τις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
 • Τον Φεβρουάριο του 2012 κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις της Νομικής Βιβλιοθήκης Α.Ε. το έκτο νομικό βιβλίο με θέμα: «Διαφθορά και Δημόσιες Συμβάσεις».
 • Τον Μάιο του 2012 κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις της Νομικής Βιβλιοθήκης Α.Ε. το έβδομο νομικό βιβλίο με θέμα: «Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μια νομική πρόταση για το θεσμικό πλαίσιο της νέας περιόδου λειτουργίας του».
 • Τον Οκτώβριο του 2013 κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. το όγδοο νομικό βιβλίο με θέμα: «Η προσωρινή δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις - οι «δικονομικές» Οδηγίες 89/665 - 92/13 - 2007/66 και ο Ν. 3886/2010».
 • Τον Φεβρουάριο του 2016 κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις     Σάκκουλα Α.Ε. το ένατο νομικό βιβλίο με θέμα: «Το θεμελιώδες δικαίωμα στην αποτελεσματική (και πραγματική) προσωρινή δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις σε περίοδο οικονομικής κρίσης - Το «παράδειγμα» της ακριβής δικαιοσύνης - μια αποκλίνουσα σχέση δικαίου & δικαιοσύνης».
 • Τον Μάρτιο του 2019 κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε το δέκατο νομικό βιβλίο με θέμα: «Οι δημόσιες συμβάσεις στην ενωσιακή έννομη τάξη – Η προσωρινή δικαστική προστασία – Η θεμελίωση και η νομολογία του Δ.Ε.Ε»
 • Τον Μάρτιο του 2021 κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε το ενδέκατο νομικό βιβλίο με θέμα: «Η προβληματική στέγαση της Δικαιοσύνης στον Πειραιά - Η ομόφωνη άρνηση των Πειραιωτών στη μεταφορά των Δικαστηρίων εκτός πόλης - Η δικαστική μάχη στο Σ.τ.Ε (2013 - 2015)».

 

                                                  Συν-συγγραφικές συμμετοχές σε Τιμητικούς Τόμους

 

 • Συμμετοχή – συμβολή (με Γ. Νικολόπουλο - Ελ. Κορυφίδου) με θέμα: «Φυλακή και Ποινικό Σύστημα στο “Surveiller et Punir” του Michel Foucault» στο Ειδικό Τεύχος 68Α/1988 της Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών - αφιερωμένο στη μνήμη του Καθηγητή Εγκληματολογίας Ηλία Δασκαλάκη, σελ. 97 – 115.
 • Συμμετοχή - συμβολή στο Τιμητικό Τόμο για τον Ομότιμο Καθηγητή Νέστορα Κουράκη «Έγκλημα και Ποινική Καταστολή σε εποχή κρίσης» με θέμα: «Πρόσβαση στην Δικαιοσύνη και Κρίση», Εκδ. Αντ. Σάκκουλα 2016 (http://www.ant-sakkoulas.gr/book.php?id=9726), σελ. 406 – 442.
 • Συμμετοχή – συμβολή σε Τιμητικό Τόμο για τον Ομότιμο Καθηγητή Αντώνη Δ. Μαγγανά με θέμα: «Η νομολογία του Ε.Δ.Δ.Α και του Δ.Ε.Ε για την δικαστική προστασία των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ως κριτήριο έρευνας, ελέγχου αλλά και σύγκλισης Δικαίου και Δικαιοσύνης», Εκδόσεις Παπαζήση, 2018 ,pandemos.panteion.gr//index.php?lang=el&op=record&type=&q=&page=0&pid=iid:18581, σελ. 453 – 474.
 • Συμμετοχή – συμβολή στον Τιμητικό Τόμο για τον Ομότιμο Καθηγητή Γιάννη Πανούση με θέμα: «Νόμος – Πόλη και Δίκαιο στην προβληματική του «εγκλήματος» της Αντιγόνης του Σ οφοκλή», Εκδ. Ι. Σιδέρη, 2020, σελ. 825 – 834.

           

                                                        Μελέτες – Άρθρα – Δημοσιεύσεις

 • Δημοσίευση μελέτης στη τριμηνιαία νομική επιθεώρηση Πειραϊκή Νομολογία με τίτλο: «Επίκαιροι προβληματισμοί για τις περιπτώσεις Διαφθοράς στις Δημόσιες Συμβάσεις στην Ελλάδα», Έκδοση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, τεύχος 2/2016, σελ. 126 – 139.
 • Συμμετοχή - συμβολή στον Τόμο του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φιλοσοφίας της Επιστήμης, που διοργανώθηκε από το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (Μ.Ι.Θ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Ο ρόλος και η σημασία της νομολογίας του Ε.Δ.Δ.Α και του Δ.Ε.E για την δικαστική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα πλαίσια του “διαλόγου” με τα εθνικά δικαστήρια», Ε.Κ.Π.Α, Αθήνα 1-3.12.2016.
 • Συμμετοχή - συμβολή στο Συλλογικό Τόμο του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου e-ΘΕΜΙΣ με θέμα: «Δημόσιες Συμβάσεις και ο ρόλος της πρόληψης, της καταστολής και του απαιτούμενου δημοσίου ελέγχου», Εκδ. Νομικής Βιβλιοθήκης Α.Ε. 2016, σελ. 147 - 164.
 • Συμμετοχή - συμβολή σε Συλλογικό Τόμο του Συνεδρίου για τον «Σχολικό Εκφοβισμό - Σχολική Διαμεσολάβηση» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα: «Η διαμεσολάβηση σαν διαδικασία διαπραγμάτευσης και αναζήτησης κοινά αποδεκτών λύσεων. Μύθοι και πραγματικότητες σε μια χώρα “δικομανών”», Εκδ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 2016, (http://dssd.ecedu.uoi.gr).
 • Συμμετοχή στο Συλλογικό Τόμο του 1ου Παγκύπριου Συνεδρίου Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας με θέμα: «Επίκαιροι προβληματισμοί για τις περιπτώσεις Διαφθοράς στις Δημόσιες Συμβάσεις στην Ελλάδα», Εκδ. Πανεπιστημίου Λευκωσίας 2016 - επιμέλεια Καθ. Δήμητρας Σορβατζιώτη, σελ. 27 – 45.
 • Δημοσίευση άρθρου στο επιστημονικό περιοδικό Δημόσιο Δίκαιο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (www.publiclawjournal.com) με θέμα: «Κρίσιμα ζητήματα με αφορμή τις εκλογές που διενεργήθηκαν για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Δικαστικά Συμβούλια», τεύχος 4/2016.
 • Δημοσίευση μελέτης στην τριμηνιαία νομική επιθεώρηση Πειραϊκή Νομολογία με τίτλο: «Επίκαιροι προβληματισμοί για τα θεμελιώδη δικαιώματα με αφορμή τη νομολογία του Δ.Ε.Ε και του Ε.Δ.Δ.Α και τον «διάλογο των δικαστηρίων», Έκδοση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, τεύχος 1/2018, σελ. 35 – 50.
 • Δημοσίευση μελέτης στην τριμηνιαία νομική επιθεώρηση Πειραϊκή Νομολογία με τίτλο: «Η εφαρμογή της αρχής «in dubio pro reo» στην πολιτική δίκη με βάση τη νομολογία του Ε.Δ.Δ.Α – Ζητήματα καταδολίευσης δανειστών (Γνωμ.)», Έκδοση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, τεύχος 4/2018, σελ. 317 – 320.
 • Δημοσίευση μελέτης στην τριμηνιαία νομική επιθεώρηση Πειραϊκή Νομολογία με τίτλο: «Η διαλεκτική – η σύγκρουση των αντιθέτων στην Αντιγόνη του Σοφοκλή ή τί γίνεται όταν έχουν και οι δύο δίκιο», Έκδοση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, τεύχος 1/2020, σελ. 5 – 11.
 • Δημοσίευση μελέτης στην ετήσια επετηρίδα του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick 2019 – 2020 «ΔΗΜΩΝΑΣΣΑ», τεύχος 2, σελ. 45 – 58.
 • Δημοσίευση άρθρου στο νομικό περιοδικό «Δικηγορική Επικαιρότητα» με θέμα: «Πανδημία, δίκαιο και κράτος. Η συνεχής μετάλλαξη των τιθέμενων ζητημάτων. Σκέψεις και σημειακές επισημάνσεις», τεύχος τριμήνου Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2022, σελ. 9 – 12.
 • Δημοσίευση άρθρου στο νομικό περιοδικό «Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου» με θέμα: «Η «διάσωση των προσφορών» στη διαγωνιστική διαδικασία για τις δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του ν. 4782/2021», τεύχος Μαΐου – Ιουνίου 2022, σελ. 338-359.

                                                         Ερευνητικό Έργο

Έχει εκπονήσει εξειδικευμένο ερευνητικό έργο και ειδικότερα:

 • «Μελέτη της εγκληματικότητας κατά την Οθωνική περίοδο» - ιστορική έρευνα αρχείων Ελληνικής Αστυνομίας 1989-1991, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Σπύρου Ασδραχά (SORBONNE – PANTHEON – PARIS I) – Εγκριτική Απόφαση Υπουργείου Δημόσιας Τάξης – Δ/νσης Μελετών ΕΛ.ΑΣ με αριθμό πρωτ. 9009/12/28-β΄/30.3.1990.
 • «Μελέτη Σκοπιμότητας για την Δημιουργία συστήματος αυτόματης κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων για τα ακτοπλοϊκά πλοία», Μάρτιος 1994, Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας / Coopers and Lybrand.
 • Μελέτη για την «Υπεράκτια Εταιρία στην Κύπρο», Σεπτέμβριος 1997.
 • «Σχέδιο και οδηγίες σύμβασης διασφάλισης επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών (συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, επιστημονικής υποστήριξης, εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας)» Service Level Agreement (S.L.A) (2003) στα πλαίσια έργου της Κ.τ.Π Α.Ε/ Qualco S.Α (Κ.τ.Π Α.Ε > Υπηρεσίες > e-Βιβλιοθήκη > Οδηγοί και Υποδείγματα > Υποδείγματα Συμβάσεων και Προκηρύξεων/ Παραδοτέα Μελέτης Σχετικά με το Outsourcing και τις Συμβάσεις Διασφάλισης Επιπέδου Υπηρεσιών (Σ.Δ.ΕΠ.Υ).  
 • Μελέτη για το «Σχέδιο νέου κανονισμού προμηθειών υπηρεσιών - εκμισθώσεων και παραχωρήσεων του Ο.Λ.Π. Α.Ε.», Μάρτιος 2004.
 • Μελέτη με θέμα: «Επιλογή και σχολιασμός νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας από την διαδικασία των “ασφαλιστικών μέτρων” του Ν. 2522/97 για ειδικά θέματα προμηθειών και υπηρεσιών νοσοκομείων», Ιούλιος 2005.
 • Μελέτη με θέμα: «Πρόταση για το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, Ιούνιος 2009. [Επιτροπή: Μάνος Περράκης, Βασίλης Βασιλικός, Γιάννης Σακελλαράκης, Βάσω Παπαντωνίου, Δημήτρης Παπαδημητρίου, Γιώργος Κουρουπός, Πλάτων Μαυρομούστακος].
 • Μελέτη για την «Αναγκαία Νομοθετική Πρόταση για την Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 422/81», Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Σεπτέμβριος 2012.
 • Συμμετοχή στο συλλογικό ερευνητικό έργο του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick: «Η επίδραση της Πανδημίας COVID – 19 στα ανθρώπινα δικαιώματα», το οποίο εκδόθηκε σε τόμο (ebook) από τον γερμανικό εκδοτικό οίκο τον Δεκέμβριο 2023: “Logos Verlag Berlin” DE, με θέμα συμβολής: «Pandemic, Law and State: The constant mutation of the raised issues – Reflections and points to note», σελ. 161 – 164 (https://www.logos-verlag.de/ebooks/OA/978-3-8325-5665-5.pdf ).
 • Παρουσίαση συλλογικού ερευνητικού έργου στο VII Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο που διοργανώθηκε στην πόλη Pirot της Σερβίας στις 15.12.23 στα πλαίσια του: «Regional development and cross – border cooperation», με θέμα του ερευνητικού έργου: «The new European Union Alternative Fuel Infrastructure Regulation (AFIR): Strategy and legal prospects and challenges for Southeast Europe cooperation». Συνσυγγραφείς: Καθ. Σωτήρης Θεοφάνης, Παναγιώτης Δέγλερης, Καθηγήτρια Μ. Μποϊλέ (Πα.Πει) και Επικ. Καθ. Τιμολέων Κοσμίδης (Α.Π.Θ).

                       Συμμετοχές - Εισηγήσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια

  Συμμετείχε τόσο στην διοργάνωση νομικών συμποσίων, όσο και ως εισηγητής σε συνέδρια και ειδικότερα:

 • Στις 30.5.2002 με θέμα: «Νέες Νομοθετικές ρυθμίσεις για την Ισότητα - Από τη Νομοθεσία στην καθημερινή πρακτική», σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας και υπό την αιγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.
 • Στις 6.6.2005 με θέμα: «Πρόληψη Νεανικής Παραβατικότητας», σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής και το Συμβούλιο Πρόληψης Εγκληματικότητας του Δήμου Πειραιά.
 • Εισηγητής στο 9ο ICT Forum στην διοργάνωση της νομικής ενότητας «Το νομικό πλαίσιο της Ασφάλειας Πληροφοριών» με θέμα: «Ειδικά Νομικά Θέματα Πληροφορικής και Δικαίου - Δικαίου στην Κοινωνία της Πληροφορίας», Αθήνα, 29 - 30.10.2007.
 • Νομικό Συμπόσιο της «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ» στο Πανεπιστήμιο Πειραιά στις 17.12.2007, με θέμα: «Από την κοινωνία της βίας στην κοινωνία της πρόληψης».
 • Εισηγητής στο 10ο ICT Forum στην διοργάνωση της Νομικής Ενότητας με θέμα: «Θέματα Δικαίου στην Κοινωνία της Πληροφορίας», Αθήνα, 30.9.2008 - 1.10.2008.
 • Ειδικός Εισηγητής στο Συνέδριο της Ε.ΜΕ.ΔΙ.ΤΕ.ΚΑ - Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Δικαίου, Τεχνολογίας & Κατασκευών με θέμα: «Η προστασία του περιβάλλοντος κατά τον σχεδιασμό μιας δημόσιας σύμβασης - το έργο της Ψυττάλειας», Αθήνα, 26.9.2008.
 • Εισηγητής στο Διεθνές Συνέδριο του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Κτίριο Παλαιάς Βουλής με θέμα: «Από την Διακηρυγμένη (και Συνταγματικά Θεμελιωμένη) Πρόθεση Καταπολέμησης της Διαπλοκής και της διαφθοράς μέχρι το άδοξο τέλος του “Βασικού Μετόχου”», Αθήνα, 5 - 7.6.2008.
 • Εισηγητής στο 11ο ICT Forum με θέμα: «Επισκόπηση του Υφιστάμενου Νομικού Πλαισίου Δημόσιων Έργων Πληροφορικής και Προμηθειών Δημοσίου στα πλαίσια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», Αθήνα, 4.11.2009 και 5.11.2009.
 • Εισηγητής στο 2ο Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών στην Υγεία και στην Κοινωνική Ασφάλιση, Αθήνα, 22.6.2010.
 • Συντονιστής - Εισηγητής στο 12ο GREEK ICT Forum με θέμα: «Ψηφιακά έργα και υποδομές διαλειτουργικότητας στην Υπηρεσία του Πολίτη», Αθήνα, 5.10.2010 και 6.10.2010.
 • Στην ετήσια Συνάντηση του «Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημόσιου Δικαίου» με θέμα: «Public Law and the Judges», Σπέτσες, 9 - 10.9.2011.
 • Στο 36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, με θέμα: «Δικονομικά ζητήματα του πτωχευτικού δικαίου», Λάρισα, 15 - 18.9.2011.
 • Συντονιστής - Εισηγητής στο 13ο GREEK ICT Forum με θέμα: «ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ για την ελληνική αγορά Πληροφορικής και Επικοινωνιών», Αθήνα, 15.12.2011.
 • Εισηγητής στην Ειδική Ημερίδα του Ευγενιδείου Ιδρύματος με θέμα: «Σχολική Διαμεσολάβηση: Εκπαίδευση στην διαχείριση της βίας και του εκφοβισμού», (www.youtube.com/watch?v=FXlv7LIkGks), Αθήνα, 4.4.2012.    
 • Συντονιστής - Εισηγητής στην Επιστημονική Ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά με θέμα: «Το Σχέδιο του Νέου Σωφρονιστικού Κώδικα», Πειραιάς, 31.10.2012.
 • Εισηγητής στην Ημερίδα του Β΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για την «Διαμεσολάβηση των συνομηλίκων ως μέσο για την καταπολέμηση του φαινομένου της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία» με θέμα: «Σχολική Διαμεσολάβηση. Νεανική Παραβατικότητα και Σχολείο», Αγρίνιο, 21.11.2012 (www.myagrinio.gr/η-μαθητική-διαμεσολάβηση-απέναντι-στ/).
 • Εισηγητής στην Ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά με θέμα: «Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ...Η επόμενη μέρα», Πειραιάς, 10.6.2013.
 • Εισηγητής στην Ημερίδα που διοργανώθηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά με θέμα: «Κρίση και στην κρίση της Δικαιοσύνης;», Πειραιάς, 6.2.2014.
 • Εισηγητής στην Επιστημονική Ημερίδα που διοργανώθηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Δικαίου, Τεχνολογίας & Κατασκευών (Ε.ΜΕ.ΔΙ.ΤΕ.ΚΑ) με θέμα: «Διαδικασία εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων: Η υφιστάμενη κατάσταση - προτάσεις βελτίωσης και επιτάχυνσης», Αθήνα, 12.6.2014.
 • Εισηγητής στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατροδικαστικής που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ψυχιατροδικαστική Εταιρεία με θέμα: «Σύγχρονες τάσεις στην εγκληματολογία», Αθήνα, 12.12.2014.
 • Εισηγητής στο Σεμινάριο του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με θέμα: «Οι επιπτώσεις της κρίσης στο κοινοβουλευτικό σύστημα κυβέρνησης», Αθήνα, 17.12.2014.
 • Εισηγητής στο 1ο Παγκύπριο Συνέδριο Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας που διοργάνωσε το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και το Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Επίκαιροι προβληματισμοί για τις περιπτώσεις διαφθοράς στις Δημόσιες Συμβάσεις στην Ελλάδα», Λευκωσία, 6.3.2015.
 • Εισηγητής στο Εγκληματολογικό Συνέδριο που διοργανώθηκε προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Νέστορα Κουράκη, στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με θέμα: «Πρόσβαση στην Δικαιοσύνη και Κρίση», Αθήνα, 2 - 4.4.2015.
 • Εισηγητής στο 6o Πανελλήνιο Συνέδριο e-Θέμις που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Νομικών με θέμα: «Επίκαιροι προβληματισμοί για τις περιπτώσεις διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις. Ο ρόλος της πρόληψης, της καταστολής και του απαιτούμενου δημόσιου ελέγχου», Πύλος Μεσσηνίας, 1 - 2.5.2015.
 • Εισηγητής στην Επιστημονική Εκδήλωση «Διαδίκτυο & Δίκαιο» που διοργανώθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά στη μνήμη του Καθηγητή Στέφανου Ι. Κουτσουμπίνα με θέμα: «Ζητήματα δικαίου στην Κοινωνία της Πληροφορίας», Πειραιάς, 9.12.2015.
 • Εισηγητής στο Συνέδριο που διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο εισήγησης: «Η διαμεσολάβηση σαν διαδικασία διαπραγμάτευσης και αναζήτησης κοινά αποδεκτών λύσεων. Μύθοι και πραγματικότητες σε μια χώρα “δικομανών”», Ιωάννινα, 12.5.2016.
 • Εισηγητής στην επιστημονική εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων με θέμα: «Ειδικά ζητήματα των νέων ρυθμίσεων: για τη “στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων” (άρθρο 63 Οδηγίας 2014/24 - άρθρο 78 Ν. 4412/2016), Αθήνα - Δ.Σ.Α - 18.10.2016.
 • Προεδρεύων και Εισηγητής στο 1ο Πανελλήνιο Τακτικό Συνέδριο της Ένωσης Ποινικολόγων Μαχόμενων Δικηγόρων με τίτλο εισήγησης: «Θύματα εμπορίας για σωματική εκμετάλλευση (trafficking) - Απόφαση του Ε.Δ.Δ.Α. στις 21.1.2016 - Υπόθεση L.E. κατά Ελλάδας)», Κορυδαλλός, 22.10.2016.
 • Εισηγητής στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης που διοργανώθηκε από το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (Μ.Ι.Θ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο εισήγησης: «Ο ρόλος και η σημασία της νομολογίας του Ε.Δ.Δ.Α. και του Δ.Ε.Ε. για την δικαστική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα πλαίσια του “διαλόγου” με τα εθνικά δικαστήρια», Αθήνα, 1.12.2016.
 • Προεδρεύων και Εισηγητής στο 2ο Παγκύπριο Συνέδριο Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας που διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με θέμα εισήγησης: «Η σημασία του θεσμοθετημένου “διαλόγου των δικαστών” των δυο Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων (Δ.Ε.Ε και Ε.Δ.Δ.Α) με τα εθνικά δικαστήρια. Ο ρόλος της νομολογίας - Οριζόντιες και κάθετες επιδράσεις», Λευκωσία, 17.2.2017.
 • Εισηγητής στο 4ο ετήσιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (Ε.Ε.Δ) που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου, με τίτλο εισήγησης: «Επίκαιροι προβληματισμοί για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα με αφορμή τη νομολογία του Δ.Ε.Ε και του Ε.Δ.Δ.Α και τον «διάλογο των δικαστηρίων» στα πλαίσια ενοποίησης της ευρωπαϊκής έννομης τάξης», Ρόδος, 12.5.2017.
 • Προεδρεύων στην Ημερίδα που συνδιοργάνωσε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας, με θέμα την: «Ενδοοικογενειακή βία», Αθήνα, 21.10.2017
 • Συμμετοχή στο Σεμινάριο σχετικά με τον Κανονισμό 352 / 2017 «Για την παροχή Λιμενικών Υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Λιμενικό Σύστημα» που διοργανώθηκε από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, Αθήνα 21.3.2018
 • Εισηγητής – ομιλητής στο Συνέδριο που συνδιοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων με το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λευκωσία, 19 και 20.4.2018, με θέμα εισήγησης: «Η ουσιαστική διάσταση του θεμελιώδους δικαιώματος πρόσβασης σε αποτελεσματική δικαστική προστασία στην ενωσιακή έννομη τάξη»
 • Μέλος της Επιστημονικής Οργανωτικής Επιτροπής του 5ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων με θέμα εισήγησης: «Διάλογοι Συνταγματικού, Διοικητικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου», Βόλος 11 και 12.5.2018.
 • Προεδρεύων και Εισηγητής στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ποινικολόγων Μαχόμενων Δικηγόρων με θέμα εισήγησης: Πειραιάς: «Κέντρο Ναυτιλίας και Διεθνούς Διαιτησίας και Ανάπτυξης», Πειραιάς, Δ.Θ.Π., 22.9.2018.
 • Εισηγητής στο Συνέδριο που συνδιοργάνωσαν στην Αθήνα Δ.Σ.Α στις 7.10.2019 το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick και η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων με θέμα εισήγησης: «Οικονομικό Έγκλημα και Διαφθορά – Η περίπτωση των Δημόσιων Συμβάσεων»,(https://m.facebook.com/groups/346118392966958?view=permalink&id=406586206920176)
 • Εισηγητής στο Διεθνές Συνέδριο που συνδιοργάνωσαν στην Αθήνα (22.11.2019) η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και η Ένωση Διοικητικών Δικαστών με θέμα εισήγησης: «Κρίσιμα ζητήματα και νομολογιακά δεδομένα για την σύγκρουση συμφερόντων στις Δημόσιες Συμβάσεις», www.procurecongress2019.gr.
 • Συμμετοχή στο Διαδικτυακό Σεμινάριο (webinar) που διοργάνωσε το Ίδρυμα Rosa Luxemburg Stiftung στις 22.6.2020, με θέμα: « Routes Of Solidarity. The European border regime, the Balkans & connecting resistances Confirmation»
 • Εισηγητής στο 7ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο (webinar) που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων στις 30.6.2020 και 1.7.2020 με θέμα «Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου: Κριτική προσέγγιση με βάση τον Χ.Θ.Δ.Ε.Ε.» (https://www.youtube.com/watch?v=OV-kmmQ9UAQ).
 • Συμμετοχή στο 5ο Global Procurement Conference (webinar) που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο της Ρώμης Roma ΙΙ – Tor Vergata University (I.M.P.P.M.) στις 6, 7 και 8 Ιουλίου 2020.
 • Συμμετοχή στο webinar του International Development Institute (U.S.A./ New York) με θέμα: «Public Procurement for Emergency Response: Overview of Key Issues», στις 25.9.2020.
 • Εισηγητής στην Διαδικτυακή Επιστημονική Ημερίδα (webinar) που διοργάνωσε το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick στις 10.3.2021 με θέμα εισήγησης: «Πανδημία, δίκαιο και κράτος – η συνεχής μετάλλαξη των τιθέμενων ζητημάτων».
 • Συμμετοχή στο διαδικτυακό Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Ενίσχυση της συζήτησης για τον Διαπολιτισμικό Διάλογο, τις Αξίες της Ε.Ε και την Πολυμορφία», που συνδιοργάνωσαν: η Jean Monnet Project EUVaDis Team και η Ελληνική Ένωση Ευρωπαϊκού Δικαίου (Ε.Ε.Ε.Δ), 21 – 23 Απριλίου 2021.
 • Εισηγητής στην διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώθηκε από τις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (βιβλιοπαρουσίαση) με θέμα: «Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις», 10 Νοεμβρίου 2021.
 • Εισηγητής στην Διαδικτυακή Επιστημονική Ημερίδα που διοργάνωσε το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick Κύπρου, στις 10.2.2022, με θέμα εισήγησης: «Προβληματισμοί για τη δικαιοπολιτική αντιμετώπιση της γυναικοκτονίας – Η περίπτωση του ελληνικού Ποινικού Κώδικα (Άρθρο 299) και τα ζητήματα από το διεθνή δημόσιο διάλογο ή μια προσπάθεια αναλυτικής προσέγγισης «της διαφωνίας» πάνω στον όρο;» (www.youtube.com/watch?v=gs5WpnQDSOA ).
 • Προεδρεύων στην Ημερίδα που συνδιοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων με το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Frederick, Χανιά 7.5.2022, με θέμα: το «Δίκαιο του Περιβάλλοντος».
 • Εισηγητής στην Διαδικτυακή Ημερίδα που διοργάνωσε η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων, στις 20.5.2022, με θέμα εισήγησης: «Κρίσιμα ζητήματα με αφορμή την απόφαση 902/2021 Ολ. Σ.τ.Ε για την έμμεση διάκριση λόγω φύλου κατά την πρόσληψη στα σώματα ασφαλείας» ( www.youtube.com/watch?v=soW3Yclv2OI ).
 • Προεδρεύων στην Ημερίδα που συνδιοργάνωσαν στις 18.6.2022 οι νομικές εκδόσεις Lexbook με τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά και το Πανεπιστήμιο Frederick Κύπρου με θέμα: «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ποινικό Δίκαιο», στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Κορυδαλλού.
 • Εισηγητής στην επιστημονική εκδήλωση (βιβλιοπαρουσίαση) που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, στις 29.6.2022, με θέμα: «Η συμμόρφωση της Διοίκησης στις Δικαστικές Αποφάσεις», (https://www.youtube.com/watch?v=ufoe1J9iYHg ) .
 • Συμμετοχή στο 7ο Global Procurement Conference (G.P.C) που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο της Ρώμης Roma ΙΙ – Tor Vergata University, στις 5 και 6 Ιουλίου 2022.
 • Συντονιστής στην επιστημονική εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick με τον εκδοτικό οίκο «Νομική Βιβλιοθήκη Α.Ε» στην Πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα, στις 8.9.2022, με θέμα: «Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στη Νομική Επιστήμη».
 • Εισηγητής στην επιστημονική ημερίδα που διοργάνωσε ο Δ.Σ.Π σε συνεργασία με το νομικό περιοδικό: «Διοικητική Δίκη» στις 18.11.2022 με θέμα εισήγησης: «Ο εθνικός δικαστής ως ενωσιακός δικαστής. Μια σημειακή προσπάθεια καταγραφής μιας εξελικτικής πορείας».
 • Εισηγητής στο 10ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (Ε.Ε.Δ) σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας την 1η.4ου.2023 με θέμα εισήγησης: «Σκέψεις και προβληματισμοί σχετικά με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 352/2017». (https://www.youtube.com/watch?v=v1mZobpYIkU)
 • Εισηγητής στο 24ο Συνέδριο που διοργάνωσε η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στις 2.4.2023 με θέμα εισήγησης: «Δημόσιες Συμβάσεις: μια απόπειρα χαρτογράφησης της “ελληνικής κανονικότητας” ».(https://www.youtube.com/watch?v=Yqz31jvK9ec)
 • Προεδρεύων στην 1η συνεδρία της επιστημονικής εκδήλωσης που διοργανώθηκε στις 22.9.2023 στον Πειραϊκό Σύνδεσμο με τίτλο: «Παραβατικότητα ανηλίκων ….. Μας αφορά όλους» και με θέμα της συνεδρίας: «Σύγχρονες μορφές νεανικής παραβατικότητας και αιτίες του φαινομένου».
 • Συντονιστής στην επιστημονική εκδήλωση που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Frederick σε συνεργασία με το ίδρυμα «ΖΩΗ κατά της εμπόλεμης βίας» στις 28.11.2023 στη Λευκωσία, με θέμα: «Η προσβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γυναικών και ανηλίκων από τη σεξουαλική βία στο πλαίσιο του Jus in Bello και στο Jus post Bellum».

                                                             Κοινωνική Δραστηριότητα

Είναι τακτικό μέλος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Δικαίου, Τεχνολογίας & Κατασκευών, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του Πειραϊκού Συνδέσμου (www.peiraikos.gr), είναι μέλος της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου (www.european-law-association.gr), μέλος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, μέλος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (Ε.Ε.Δ), μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας, εκδίδει και διευθύνει την εφημερίδα σύγχρονου νομικού προβληματισμού «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ» (www.paremvasiananeosis.gr), μέλος του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος (Κ.Ε.Μ.Ε),  διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά και της Σχολικής Επιτροπής της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά και μέλος στην Ειδική Οργανωτική Επιτροπή για τη επαναλειτουργία του (νέου) Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

 

Panagiotis Degleris

Books - Monographs

 

 

1ejo

                     

 

     

2ejo                   

 3ejo 4ejo
 5ejo  6ejo
 7ejo  8ejo

exo5a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9ejo 10ejo