Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1959, αποφοίτησε από το Πρότυπο Δημοτικό Σχολείο της Ραλλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας και από την Ιωνίδειο Πρότυπο Σχολή Πειραιά (απόφ. 1977).

Την ίδια χρονιά, μετά από επιτυχείς εισαγωγικές εξετάσεις, φοίτησε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Νομικό Τμήμα), έλαβε πτυχίο το 1982, μετά δε την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, πραγματοποίησε με επίδοση άριστα μεταπτυχιακές σπουδές στην εγκληματολογία, ολοκλήρωσε με βαθμό άριστα (ομόφωνα) την διδακτορική διατριβή του και αναγορεύθηκε Διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα διατριβής: «Εγκληματολογικές Προσεγγίσεις της Διαφθοράς στην Ελλάδα - Η περίπτωση των Δημόσιων Συμβάσεων».

                                                     Επαγγελματική - επιστημονική σταδιοδρομία

              Είναι δικηγόρος από τον Οκτώβριο του 1984, εγγεγραμμένος στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά και έχει προαχθεί σαν παρ’ Εφέταις στις 6.7.1989 και από 28.2.1995 στον Άρειο Πάγο.

             Διατηρεί δικηγορικό γραφείο στον Πειραιά (www. deglerisandassociates.eu), ενώ παράλληλα τα έτη 2008 και 2011 εκλέχτηκε Σύμβουλος - μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, την περίοδο 2013 - 2017 επελέγη ως Πρόεδρος του Ε΄ Πειθαρχικού Τμήματος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και είναι μέλος της Επιτροπής Επιστημονικών Μελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά (2018-2021).

Από το 1987 μέχρι το 1996 και τα έτη 2000 - 2001 και 2005 δίδαξε με την ιδιότητα του τακτικού καθηγητή τα μαθήματα της Εγκληματολογίας και της Ανακριτικής στις Αστυνομικές Σχολές της ΕΛ.ΑΣ. και σαν επισκέπτης καθηγητής στην Αστυνομική Ακαδημία της Κύπρου τα έτη 1990 - 1991.

Την περίοδο 2012 - 2013 συνεργάστηκε ως επισκέπτης καθηγητής (Adjunct Professor) στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, στη συνέχεια ως επισκέπτης καθηγητής - Visiting Professor (Hon.) στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, από το 2015 διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το 2019 εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick, του οποίου Τμήματος είναι και Αντιπρόεδρος.

                                                 Συμμετοχή σε θέσεις ευθύνης

              Από το 1986 έως το 1989 τοποθετήθηκε 2 φορές Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ταμείου Προνοίας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και τα ίδια έτη (1986 - 1989) εργάστηκε ως Ειδικός Νομικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

          Συμμετείχε στην ομάδα εργασίας της Επιτροπής του Οικονομικού Κύκλου των Υπουργών ως εκπρόσωπος του τότε Υ.Ε.Ν., στην ομάδα εργασίας του Κ.Ε.Π.Ε. για το πενταετές πρόγραμμα Κοινωνικής και Οικονομικής Ανάπτυξης και στην Επιτροπή Προσαρμογής για την Ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Αγοράς.

          Το 2010 τοποθετήθηκε μέλος του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», ορίστηκε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού (Ολομέλεια) του άρθρου 7 (2 α) Ν. 2860/2000 (τοποθετήθηκε Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος) και μέλος της Ομάδας Εργασίας για την τροποποίηση του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου).

               Το 2011 τοποθετήθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.).

               Από το 2013 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015 διετέλεσε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.).

                                                             συγγραφική Δραστηριότητα

           Έχει συγγράψει δέκα νομικά βιβλία, τα οποία κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα - Θεσσαλονίκη) και τη Νομική Βιβλιοθήκη Α.Ε. και ειδικότερα:

•Τον Φεβρουάριο του 2003 εκδόθηκε το πρώτο δίτομο έργο με τίτλο: «Δίκαιο Προμηθειών Δημοσίου», το οποίο και επανεκδόθηκε το 2004 από τις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

Τον Νοέμβριο του 2005 κυκλοφόρησε από τον ίδιο εκδοτικό οίκο το τρίτο νομικό βιβλίο με θέμα: «Δημόσια έργα - προμήθειες και υπηρεσίες στην προσωρινή δικαστική προστασία του Ν. 2522/1997».

Τον Μάρτιο του 2008 κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. το τέταρτο νομικό βιβλίο με θέμα: «Δίκαιο Προμηθειών και Υπηρεσιών Δημοσίου, Τόμος Ι».

Τον Δεκέμβριο του 2009 κυκλοφόρησε το πέμπτο νομικό βιβλίο με θέμα: «Δίκαιο Προμηθειών και Υπηρεσιών Δημοσίου, Τόμος II, Επιλογή Νομολογίας Προσωρινής Δικαστικής Προστασίας (Ν. 2522/97) Σ.τ.Ε. - Πρωτοδικείων - Δ.Ε.Κ.», από τις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

Τον Φεβρουάριο του 2012 κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις της Νομικής Βιβλιοθήκης Α.Ε. το έκτο νομικό βιβλίο με θέμα: «Διαφθορά και Δημόσιες Συμβάσεις».

Τον Μάιο του 2012 κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις της Νομικής Βιβλιοθήκης Α.Ε. το έβδομο νομικό βιβλίο με θέμα: «Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μια νομική πρόταση για το θεσμικό πλαίσιο της νέας περιόδου λειτουργίας του».

Τον Οκτώβριο του 2013 κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. το όγδοο νομικό βιβλίο με θέμα: «Η προσωρινή δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις - οι «δικονομικές» Οδηγίες 89/665 - 92/13 - 2007/66 και ο Ν. 3886/2010».

Τον Φεβρουάριο του 2016 κυκλοφόρησε επίσης από τις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. το ένατο νομικό βιβλίο με θέμα: «Το θεμελιώδες δικαίωμα στην αποτελεσματική (και πραγματική) προσωρινή δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις σε περίοδο οικονομικής κρίσης - Το «παράδειγμα» της ακριβής δικαιοσύνης - μια αποκλίνουσα σχέση δικαίου & δικαιοσύνης».

• Τον Μάρτιο του 2019 κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε το δέκατο νομικό βιβλίο με θέμα: «Οι δημόσιες συμβάσεις στην ενωσιακή έννομη τάξη - Η προσωρινή δικαστική προστασία - Η θεμελίωση και η νομολογία του Δ.Ε.Ε» 

 

                                                        Συμβολές - Μελέτες - Άρθρα

             Έχει συγγράψει και δημοσιεύσει νομικά άρθρα, μονογραφίες, επιστημονικές μελέτες και έρευνες:

Μελέτη (με Γ. Νικολόπουλο - Ελ. Κορυφίδου) με θέμα: «Φυλακή και Ποινικό Σύστημα στο “Surveiller et Punir” του Μισέλ Φουκώ» στο ειδικό τεύχος 68Α/1988 της Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών του Ε.Κ.Κ.Ε. - αφιερωμένο στη μνήμη του Καθηγητή Εγκληματολογίας Ηλία Δασκαλάκη.

«Μελέτη Σκοπιμότητας για την Δημιουργία συστήματος αυτόματης κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων για τα ακτοπλοϊκά πλοία», Μάρτιος 1994.

Μελέτη για την «Υπεράκτια Εταιρία στην Κύπρο», Σεπτέμβριος 1997.

«Service Level Agreement (SLA), Σχέδιο και οδηγίες σύμβασης διασφάλισης επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών (συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, επιστημονικής υποστήριξης, εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας)» (2003) στα πλαίσια έργου της Κ.τ.Π. Α.Ε. και βρίσκεται στην ιστοσελίδα: http: infosoc.gr/ Υπηρεσίες > e-Βιβλιοθήκη > Οδηγοί και Υποδείγματα > Υποδείγματα Συμβάσεων και Προκηρύξεων/ Παραδοτέα Μελέτης Σχετικά με το Outsourcing και τις Συμβάσεις Διασφάλισης Επιπέδου Υπηρεσιών (Σ.Δ.ΕΠ.Υ.).

Μελέτη για το «Σχέδιο νέου κανονισμού προμηθειών υπηρεσιών - εκμισθώσεων και παραχωρήσεων του Ο.Λ.Π. Α.Ε.», Μάρτιος 2004.

Μελέτη με θέμα: «Επιλογή και σχολιασμός νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας από την διαδικασία των “ασφαλιστικών μέτρων” του Ν. 2522/97 για ειδικά θέματα προμηθειών και υπηρεσιών νοσοκομείων», Ιούλιος 2005.

Μελέτη με θέμα: «Πρόταση για το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, Ιούνιος 2009. [Επιτροπή: Μάνος Περράκης, Βασίλης Βασιλικός, Γιάννης Σακελλαράκης, Βάσω Παπαντωνίου, Δημήτρης Παπαδημητρίου, Γιώργος Κουρουπός, Πλάτων Μαυρομούστακος].

Μελέτη για την «Αναγκαία Νομοθετική Πρόταση για την Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 422/81», (Μ.Τ.Π.Υ.) Σεπτέμβριος 2012.

Συμμετοχή - συμβολή στο Τιμητικό Τόμο για τον Καθηγητή Νέστορα Κουράκη «Έγκλημα και Ποινική Καταστολή σε εποχή κρίσης» με θέμα: «Πρόσβαση στην Δικαιοσύνη και Κρίση», Εκδ. Αντ. Σάκκουλα 2016 (http://www.ant-sakkoulas.gr/book.php?id=9726), σελ. 406 - 442.

Δημοσίευση μελέτης στη τριμηνιαία νομική επιθεώρηση Πειραϊκή Νομολογία με τίτλο: «Επίκαιροι προβληματισμοί για τις περιπτώσεις Διαφθοράς στις Δημόσιες Συμβάσεις στην Ελλάδα», Έκδοση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, τεύχος 2/2016, σελ. 126 - 139.

Συμμετοχή - συμβολή στον Τόμο του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φιλοσοφίας της Επιστήμης που διοργανώθηκε από το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (Μ.Ι.Θ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Ο ρόλος και η σημασία της νομολογίας του Ε.Δ.Δ.Α. και του Δ.Ε.Ε. για την δικαστική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα πλαίσια του “διαλόγου” με τα εθνικά δικαστήρια», Ε.Κ.Δ.Α., Αθήνα 1-3.12.2016.

Συμμετοχή - συμβολή στο συλλογικό Τόμο του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου e-ΘΕΜΙΣ με θέμα: «Δημόσιες Συμβάσεις και ο ρόλος της πρόληψης, της καταστολής και του απαιτούμενου δημοσίου ελέγχου», Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2016, σελ. 147 - 164.

•Συμμετοχή - συμβολή σε συλλογικό Τόμο του Συνεδρίου για τον «Σχολικό Εκφοβισμό - Σχολική Διαμεσολάβηση» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα: «Η διαμεσολάβηση σαν διαδικασία διαπραγμάτευσης και αναζήτησης κοινά αποδεκτών λύσεων. Μύθοι και πραγματικότητες σε μια χώρα “δικομανών”», Εκδ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 2016, (http://dssd.ecedu.uoi.gr).

Συμμετοχή στο συλλογικό Τόμο του 1ου Παγκύπριου Συνεδρίου Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας με θέμα: «Επίκαιροι προβληματισμοί για τις περιπτώσεις Διαφθοράς στις Δημόσιες Συμβάσεις στην Ελλάδα», Εκδ. Πανεπιστημίου Λευκωσίας 2016 - επιμέλεια Καθ. Δήμητρας Σορβατζιώτη, σελ. 27 - 45.

Δημοσίευση άρθρου στο επιστημονικό περιοδικό Δημόσιο Δίκαιο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (www.publiclawjournal.com) με θέμα: «Κρίσιμα ζητήματα με αφορμή τις εκλογές που διενεργήθηκαν για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Δικαστικά Συμβούλια», τεύχος 4/2016.

Δημοσίευση μελέτης στην τριμηνιαία νομική επιθεώρηση Πειραϊκή Νομολογία με τίτλο: «Επίκαιροι προβληματισμοί για τα θεμελιώδη δικαιώματα με αφορμή τη νομολογία του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ και τον «διάλογο των δικαστηρίων», Έκδοση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, τεύχος 1/2018, σελ. 35 - 50.

Συμμετοχή – συμβολή σε τιμητικό Τόμο για τον καθηγητή Αντώνη Δ. Μαγγανά με θέμα: « Η νομολογία του Ε.Δ.Δ.Α και του Δ.Ε.Ε για την δικαστική προστασία των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ως κριτήριο έρευνας, ελέγχου αλλά και σύγκλισης Δικαίου και Δικαιοσύνης», Εκδόσεις Παπαζήση, 2018, (pandemos.panteion.gr//index.php?lang=el&op=record&type=&q=&page=0&pid=iid:18581), σελ. 453 - 474.

• Δημοσίευση μελέτης στην τριμηνιαία νομική επιθεώρηση Πειραϊκή Νομολογία με τίτλο: « Η εφαρμογή της αρχής « in dubio pro reo» στην πολιτική δίκη με βάση τη νομολογία του Ε.Δ.Δ.Α - Ζητήματα καταδολίευσης δανειστών (Γνωμ.)», Έκδοση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, τεύχος 4/2018, σελ. 317 - 320.

• Δημοσίευση μελέτης στην τριμηνιαία νομική επιθεώρηση Πειραϊκή Νομολογία με τίτλο: «Η διαλεκτική – η σύγκρουση των αντιθέτων στην Αντιγόνη του Σοφοκλή ή τί γίνεται όταν έχουν και οι δύο δίκιο», Έκδοση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, τεύχος 1/2020, σελ. 5 – 11.


                              Συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια - Εισηγήσεις

Συμμετείχε στην διοργάνωση πολλών νομικών συμποσίων και ως εισηγητής σε συνέδρια και ειδικότερα:

Στις 30.5.2002 με θέμα: «Νέες Νομοθετικές ρυθμίσεις για την Ισότητα - Από τη Νομοθεσία στην καθημερινή πρακτική», σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας και υπό την αιγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.

Στις 6.6.2005 με θέμα: «Πρόληψη Νεανικής Παραβατικότητας», σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής και το Συμβούλιο Πρόληψης Εγκληματικότητας του Δήμου Πειραιά.

Εισηγητής στο 9ο ICT Forum στην διοργάνωση της νομικής ενότητας «Το νομικό πλαίσιο της Ασφάλειας Πληροφοριών» με θέμα: «Ειδικά Νομικά Θέματα Πληροφορικής και Δικαίου - Δικαίου στην Κοινωνία της Πληροφορίας», Αθήνα, 29 - 30.10.2007. 

Νομικό Συμπόσιο της «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ» στο Πανεπιστήμιο Πειραιά στις 17.12.2007, με θέμα: «Από την κοινωνία της βίας στην κοινωνία της πρόληψης».

Εισηγητής στο 10ο ICT Forum στην διοργάνωση της Νομικής Ενότητας με θέμα: «Θέματα Δικαίου στην Κοινωνία της Πληροφορίας», Αθήνα, 30.9.2008 - 1.10.2008. 

Ειδικός Εισηγητής στο Συνέδριο της Ε.ΜΕ.ΔΙ.ΤΕ.ΚΑ - Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Δικαίου, Τεχνολογίας & Κατασκευών με θέμα: «Η προστασία του περιβάλλοντος κατά τον σχεδιασμό μιας δημόσιας σύμβασης - το έργο της Ψυττάλειας», Αθήνα, 26.9.2008. 

Εισηγητής στο Διεθνές Συνέδριο του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Κτίριο Παλαιάς Βουλής με θέμα: «Από την Διακηρυγμένη (και Συνταγματικά Θεμελιωμένη) Πρόθεση Καταπολέμησης της Διαπλοκής και της διαφθοράς μέχρι το άδοξο τέλος του “Βασικού Μετόχου”», Αθήνα, 5 - 7.6.2008. 

Εισηγητής στο 11ο ICT Forum με θέμα: «Επισκόπηση του Υφιστάμενου Νομικού Πλαισίου Δημόσιων Έργων Πληροφορικής και Προμηθειών Δημοσίου στα πλαίσια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», Αθήνα, 4.11.2009 και 5.11.2009.

•Εισηγητής στο 2ο Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών στην Υγεία και στην Κοινωνική Ασφάλιση, Αθήνα, 22.6.2010.

Συντονιστής - Εισηγητής στο 12ο GREEK ICT Forum με θέμα: «Ψηφιακά έργα και υποδομές διαλειτουργικότητας στην Υπηρεσία του Πολίτη», Αθήνα, 5.10.2010 και 6.10.2010.

Στην ετήσια Συνάντηση του «Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημόσιου Δικαίου» με θέμα: «Public Law and the Judges», Σπέτσες, 9 - 10.9.2011.

Στο 36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, με θέμα: «Δικονομικά ζητήματα του πτωχευτικού δικαίου», Λάρισα, 15 - 18.9.2011.

Συντονιστής - Εισηγητής στο 13ο GREEK ICT Forum με θέμα: «ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ για την ελληνική αγορά Πληροφορικής και Επικοινωνιών», Αθήνα, 15.12.2011.

Εισηγητής στην Ειδική Ημερίδα του Ευγενιδείου Ιδρύματος με θέμα: «Σχολική Διαμεσολάβηση: Εκπαίδευση στην διαχείριση της βίας και του εκφοβισμού», (www.youtube.com/watch?v=FXlv7LIkGks), Αθήνα, 4.4.2012.

Συντονιστής - Εισηγητής στην Επιστημονική Ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, με θέμα: «Το Σχέδιο του Νέου Σωφρονιστικού Κώδικα», Πειραιάς, 31.10.2012.

Εισηγητής στην Ημερίδα του Β΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για την «Διαμεσολάβηση των συνομηλίκων ως μέσο για την καταπολέμηση του φαινομένου της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία» με θέμα: «Σχολική Διαμεσολάβηση. Νεανική Παραβατικότητα και Σχολείο», Αγρίνιο, 21.11.2012 (www.myagrinio.gr/η-μαθητική-διαμεσολάβηση-απέναντι-στ/).

•Εισηγητής στην Ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά με θέμα: «Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ...Η επόμενη μέρα», Πειραιάς, 10.6.2013.

Εισηγητής στην Ημερίδα που διοργανώθηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά με θέμα: «Κρίση και στην κρίση της Δικαιοσύνης;», Πειραιάς, 6.2.2014.

•Εισηγητής στην Επιστημονική Ημερίδα που διοργανώθηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Δικαίου, Τεχνολογίας & Κατασκευών (Ε.ΜΕ.ΔΙ.ΤΕ.ΚΑ) με θέμα: «Διαδικασία εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων: Η υφιστάμενη κατάσταση - προτάσεις βελτίωσης και επιτάχυνσης», Αθήνα, 12.6.2014.

Εισηγητής στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατροδικαστικής που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ψυχιατροδικαστική Εταιρεία με θέμα: «Σύγχρονες τάσεις στην εγκληματολογία», Αθήνα, 12.12.2014.

Εισηγητής στο Σεμινάριο του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με θέμα: «Οι επιπτώσεις της κρίσης στο κοινοβουλευτικό σύστημα κυβέρνησης», Αθήνα, 17.12.2014.

•Εισηγητής στο 1ο Παγκύπριο Συνέδριο Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας που διοργάνωσε το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και το Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Επίκαιροι προβληματισμοί για τις περιπτώσεις διαφθοράς στις Δημόσιες Συμβάσεις στην Ελλάδα», Λευκωσία, 6.3.2015.

Εισηγητής στο Εγκληματολογικό Συνέδριο που διοργανώθηκε προς τιμήν του ομότιμου Καθηγητή Νέστορα Κουράκη, στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με θέμα: «Πρόσβαση στην Δικαιοσύνη και Κρίση», Αθήνα, 2 - 4.4.2015.

Εισηγητής στο 6o Πανελλήνιο Συνέδριο e-Θέμις που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Νομικών με θέμα: «Επίκαιροι προβληματισμοί για τις περιπτώσεις διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις. Ο ρόλος της πρόληψης, της καταστολής και του απαιτούμενου δημόσιου ελέγχου», Πύλος Μεσσηνίας, 1 - 2.5.2015.

Εισηγητής στην Επιστημονική Εκδήλωση «Διαδίκτυο & Δίκαιο» που διοργανώθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά στη μνήμη του Καθηγητή Στέφανου Ι. Κουτσουμπίνα με θέμα: «Ζητήματα δικαίου στην Κοινωνία της Πληροφορίας», Πειραιάς, 9.12.2015.

Εισηγητής στο Συνέδριο που διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο εισήγησης: «Η διαμεσολάβηση σαν διαδικασία διαπραγμάτευσης και αναζήτησης κοινά αποδεκτών λύσεων. Μύθοι και πραγματικότητες σε μια χώρα “δικομανών”», Ιωάννινα, 12.5.2016.

Εισηγητής στην επιστημονική εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων με θέμα: «Ειδικά ζητήματα των νέων ρυθμίσεων: για τη “στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων” (άρθρο 63 Οδηγίας 2014/24 - άρθρο 78 Ν. 4412/2016), Αθήνα - Δ.Σ.Α. - 18.10.2016.

Προεδρεύων και Εισηγητής στο 1ο Πανελλήνιο Τακτικό Συνέδριο της Ένωσης Ποινικολόγων Μαχόμενων Δικηγόρων με τίτλο εισήγησης: «Θύματα εμπορίας για σωματική εκμετάλλευση (trafficking) - Απόφαση του Ε.Δ.Δ.Α. στις 21.1.2016 - Υπόθεση L.E. κατά Ελλάδας)», Κορυδαλλός, 22.10.2016.

Εισηγητής στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης που διοργανώθηκε από το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (Μ.Ι.Θ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο εισήγησης: «Ο ρόλος και η σημασία της νομολογίας του Ε.Δ.Δ.Α. και του Δ.Ε.Ε. για την δικαστική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα πλαίσια του “διαλόγου” με τα εθνικά δικαστήρια», Αθήνα, 1.12.2016.

Προεδρεύων και Εισηγητής στο 2ο Παγκύπριο Συνέδριο Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας που διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με θέμα εισήγησης: «Η σημασία του θεσμοθετημένου “διαλόγου των δικαστών” των δυο Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων (Δ.Ε.Ε. και Ε.Δ.Δ.Α.) με τα εθνικά δικαστήρια. Ο ρόλος της νομολογίας - Οριζόντιες και κάθετες επιδράσεις», Λευκωσία, 17.2.2017.

Εισηγητής στο 4ο ετήσιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (Ε.Ε.Δ.) που διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου, με τίτλο εισήγησης: «Επίκαιροι προβληματισμοί για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα με αφορμή τη νομολογία του Δ.Ε.Ε. και του Ε.Δ.Δ.Α. και τον “διάλογο των δικαστηρίων” στα πλαίσια ενοποίησης της ευρωπαϊκής έννομης τάξης», Ρόδος, 12.5.2017.

Προεδρεύων στην Ημερίδα που συνδιοργάνωσε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας, με θέμα την: «Ενδοοικογενειακή βία», Αθήνα, 21.10.2017

Εισηγητής – ομιλητής στο Συνέδριο που συνδιοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων με το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λευκωσία, 19 και 20.4.2018, με θέμα εισήγησης: «Η ουσιαστική διάσταση του θεμελιώδους δικαιώματος πρόσβασης σε αποτελεσματική δικαστική προστασία στην ενωσιακή έννομη τάξη»

Μέλος της Επιστημονικής Οργανωτικής Επιτροπής του 5ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων με θέμα: «Διάλογοι Συνταγματικού, Διοικητικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου», Βόλος 11 και 12.5.2018.

Προεδρεύων και Εισηγητής στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ποινικολόγων Μαχόμενων Δικηγόρων με τίτλο εισήγησης: Πειραιάς: «Κέντρο Ναυτιλίας και Διεθνούς Διαιτησίας και ανάπτυξη», Πειραιάς, Δ.Θ.Π., 22.9.2018.

• Εισηγητής στο Συνέδριο που συνδιοργάνωσαν στην Αθήνα Δ.Σ.Α στις 7.10.2019 το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick και η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων με θέμα εισήγησης: «Οικονομικό έγκλημα και Διαφθορά - Η περίπτωση των Δημόσιων Συμβάσεων», (https://m.facebook.com/groups/346118392966958?view=permalink&id=406586206920176).

•Εισηγητής στο Διεθνές Συνέδριο που συνδιοργάνωσαν στην Αθήνα (22.11.2019) η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και η Ένωση Διοικητικών Δικαστών με θέμα εισήγησης:«Κρίσιμα ζητήματα και νομολογιακά δεδομένα για τη σύγκρουση συμφερόντων στις Δημόσιες Συμβάσεις», www.procurecongress2019.gr. 

 

                                                            Κοινωνική Δραστηριότητα

                        Είναι τακτικό μέλος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Δικαίου, Τεχνολογίας & Κατασκευών, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του Πειραϊκού Συνδέσμου, είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας, μέλος του Δ.Σ της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (Ε.Ε.Δ.), εκδίδει και διευθύνει την εφημερίδα σύγχρονου νομικού προβληματισμού «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ» (www.paremvasiananeosis.gr), είναι ιδρυτικός εταίρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του Εγκλήματος και του Κοινωνικού Ελέγχου, μέλος του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος (Κ.Ε.Μ.Ε), διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά και της Σχολικής Επιτροπής της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά και μέλος στην Ειδική Οργανωτική Επιτροπή για τη λειτουργία του (νέου) Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.