Το δικηγορικό μας γραφείο, ΔΕΓΛΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - DEGLERIS & ASSOCIATES LAW FIRM, με έδρα τον Πειραιά, ήδη για περισσότερα από 39 χρόνια, προσφέρει υψηλού επιστημονικού επιπέδου νομικές υπηρεσίες τόσο σε πελάτες φυσικά πρόσωπα όσο και σε ελληνικές και αλλοδαπές εταιρίες, καλύπτοντας το σύνολο της δραστηριότητάς τους.

Λόγω της εξειδίκευσης των στελεχών του στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, της πολύχρονης επαγγελματικής εμπειρίας σε διεθνείς δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες, μεγάλες αποκρατικοποιήσεις, διαιτησίες, υποστήριξης των πελατών μας στα Ανώτατα Δικαστήρια της Χώρας, αλλά και της συμμετοχής σε επιστημονικές ομάδες εργασίας, νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, με εμπειρία διοίκησης φορέων του Δημόσιου, αλλά και ακαδημαϊκής διδασκαλίας του δικαίου, το γραφείο μας εγγυάται τον αποτελεσματικό και υπεύθυνο σχεδιασμό, αλλά και την υλοποίηση κάθε εντολής στον τομέα τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου δικαίου, απευθυνόμενο όχι μόνο σε φυσικά και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, αλλά και σε νομικά πρόσωπα και φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Έτσι στο πελατολόγιο του γραφείου μας περιλαμβάνονται μεγάλες ανώνυμες εταιρίες, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των μεγάλων έργων πληροφορικής, των δημόσιων έργων, της ναυτιλίας και του εμπορίου, αλλά και σημαντικοί δημόσιοι φορείς, προσφέροντάς τους ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες, καθοδηγώντας τους σε κάθε συναλλαγή και επένδυση ή διεκδίκηση με σεβασμό, απόλυτο επαγγελματισμό και πλήρη κατανόηση των προβλημάτων, αλλά και απόλυτη αφοσίωση, παρέχοντάς τους ασφαλή κάλυψη αλλά και αποτελεσματικές στρατηγικές και λύσεις σε όλους τους τομείς του δικαίου.




Περισσότερα συμπληρωματικά στοιχεία μπορείτε επίσης να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.deglerisandassociates.eu.