Λίγες σκέψεις για τη θεωρία των πρώτων αριθμών αλλά και την αριθμοσοφία των Πυθαγορείων.

Με το 2ο Νομικό Συμπόσιο του Συνδέσμου, αλλά και το 2ο Καλοκαιρινό μας Party στον Ι.Ο.Π. κλείνει ένας «πρώτος» κύκλος δημιουργικής προσπάθειας στο Σύνδεσμό μα, γιατί όλοι αυτοί οι νέοι θεσμοί, που είχαμε την πρωτοβουλία να θεσπίσουμε, έφτασαν πλέον στο μαγικό αριθμό «2».

Αν η μονάδα «1» είναι η αρχή της δημιουργίας, γι’ αυτό και στη θεωρία των αριθμών ή στη θεωρία του κόσμου της πληροφορικής η διαφορά ανάμεσα στο «0» και το «1» είναι η ίδια η δημιουργία, η διαφορά ανάμεσα στο φως και στο σκότος, η διαφορά ανάμεσα στο on και στο off, τότε το «2», η δυάδα είναι «η αρχή και η αιτία του άρτιου», η «πηγή πάσης συμφωνίας», είναι η αιτία του πλήθους, είναι η μητέρα των αριθμών τους οποίους γεννάει, είναι η Ερατώ, η οποία «ελκύει» προς τον εαυτό της «μέσω του έρωτα», την προσχώρηση της μονάδας ως είδους και έτσι «γεννά τα εναπομένοντα αποτελέσματα».

Γιατί αν είναι ιδιαίτερα σημαντική η αρχική δημιουργία, δηλαδή το ξεκίνημα από το «0» στο «1», αν κάθε νέος θεσμός που ξεκινήσαμε ήταν τόσο σημαντικός όπως το να δημιουργήσουμε: το 1ο Νομικό Συμπόσιο - το 1ο Party - την 1η βράβευση συναποφοίτων, την 1η βράβευση παλαιών καθηγητών, την 1η γιορτή αποφοίτησης, είναι σήμερα εξίσου σημαντικό το ότι πετύχαμε να κάνουμε όλους τους θεσμούς να έχουν ως πρόθεμά τους τουλάχιστον το «2».

  • Ηδη οι βραβεύσεις συναποφοίτων της χρονιάς διαδίνουν την 4η χρονιά θεσμοθέτησής τους,
  • οι βραβεύσεις παλαιών καθηγητών την 3η χρονιά.
  • Στις 6 Ιουνίου 2005 έγινε το 2ο Νομικό Συμπόσιο,
  • στις 15.6.2005 έγινε η 3η γιορτή αποφοίτησης στο σχολείο και
  • στις 27 Ιουνίου 2005 έγινε και το 2ο καλοκαιρινό Party, συνάντηση συναποφοίτων, σε συνδιοργάνωση με τον Ι.Ο.Π.

Νομίζω ότι με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ολοκληρώνεται ο πρώτος αυτός κύκλος, που ήταν η δημιουργία αυτών των νέων θεσμών, που τώρα μπορούν πραγματικά να γεννήσουν αποτελέσματα, γιατί τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας, τόσο στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και στο τωρινό πέρα από ονειροπόλοι, απέδειξαν ότι είναι και δημιουργοί.

Η ουσιαστική επιδίωξη αυτού του πρώτου κύκλου δημιουργίας (που τώρα ολοκληρώθηκε ουσιαστικά και αριθμολογικά γιατί όλοι πια οι θεσμοί που προτείναμε έγιναν τουλάχιστον «2»/δυάδες) ήταν να οργανώσουμε αυτούς τους θεσμικούς εσωτερικούς μηχανισμούς, σαν μια σταθερή πλέον δομή – σταθερή βάση, στην οποία οι επόμενοι θα έρθουν να συνεχίσουν, διατηρώντας ο καθένας, το κάθε έτος αποφοίτησης, το κάθε Δ.Σ. τη δική του ταυτότητα, αλλά διατηρώντας και ταυτόχρονα αποθησαυρίζοντας μνήμες και αξίες.

Ολη η παραπάνω δομή (η συνέχεια των πετυχημένων πλέον θεσμών του Συνδέσμου μας) είναι αυτό που ονομάζεται ως πολιτισμική σταθερά και σαν τέτοια θέλουμε να πορεύεται, ακόμη και μετά από εμάς, ο Σύνδεσμός μας.