Από αριστερά διακρίνονται οι: Χρυσούλα Παρασκευά (Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου), Άγγελος Κότιος (Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιά), Παναγιώτης Δέγλερης, Σάκης Κεχαγιόγλου.