Στη ετήσια Γενική μας Συνέλευση, στις 24 Απριλίου 2005, για πρώτη φορά ενεργοποιήσαμε ένα συγκεκριμένο άρθρο του Καταστατικού μας (§2.2), το οποίο προβλέπει τα της εκλογής επίτιμων μελών και ειδικότερα με λεπτομέρεια τα εξής:

«2. Επίτιμα μέλη εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Δ.Σ. και με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων, εξέχοντα μέλη της κοινωνίας που παρέχουν μεγάλες υπηρεσίες στον Σύνδεσμο ή την Ιωνίδειο Σχολή. Τα επίτιμα μέλη συμμετέχουν χωρίς ψήφο στις Γενικές Συνελεύσεις. Τα ονόματά τους αναγράφονται σε πίνακα που αναρτάται στα γραφεία του συνδέσμου.»

Η απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης, αλλά και του Δ.Σ. αφορούσε την ανάγκη να τιμήσουμε, με την ενεργοποίηση του άρθρου αυτού και να ανακηρύξουμε ως επίτιμα μέλη του Συνδέσμου μας τρεις καθηγητές του Σχολείου, οι οποίοι έχουν επιδείξει πραγματικά σημαντική προσφορά, τόσο στο Σύνδεσμο, όσο και στην Ιωνίδειο Σχολή.

Με το σκεπτικό αυτό ομόφωνα ανακηρύξαμε ως πρώτα επίτιμα μέλη του Συνδέσμου μας, σύμφωνα με τη διάταξη του συγκεκριμένου άρθρου του Καταστατικού μας, την κυρία Αριστέα Οικονόμου, τον κύριο Γιώργο Αρχοντάκη και τον κύριο Πέτρο Μιχαλακάκο.

Τους δύο πρώτους ακριβώς γιατί με την ουσιαστική τους συμβολή και ιδιαίτερα με τη σύνταξη του σχετικού πορίσματος στο σχολείο, συνέβαλαν ουσιαστικά στην πρωτοβουλία ανάδειξης της ιστορικής μνήμης, που ξεκίνησε με τον εντοιχισμό της αναθηματικής πλάκας των ονομάτων μαθητών και καθηγητού που θυσιάστηκαν για την ελευθερία και ολοκληρώθηκε με τα αποκαλυπτήρια της προτομής του καθηγητή Γ. Κότσιρα.

Αξίζει να σημειώσω ότι το αίτημα για να ολοκληρωθεί αυτή η πρωτοβουλία με την αναθηματική πλάκα, αλλά και την αποκαλυπτήρια της προτομής Κότσιρα εκκρεμούσε για πολλά χρόνια και μόνο χάρη στη σημαντική στήριξη που είχαμε με το πόρισμα των συγκεκριμένων δύο καθηγητών, το οποίο στη συνέχεια υπερψήφισαν οι 2 Σύλλογοι Καθηγητών, καταφέραμε και ολοκληρώσαμε την προσπάθεια μας αυτή.

Τον Πέτρο Μιχαλακάκο γιατί προσέφερε μία σημαντική δωρεά προς το Σύνδεσμο, η οποία είναι ένα τεράστιο σημαντικό φωτογραφικό αρχείο, με φωτογραφίες του σχολείου και των μαθητών, απόλυτα επεξεργασμένο και το οποίο επιφυλασόμεθα να παρουσιάσουμε μέσα από τα φύλλα της εφημερίδας και ίσως αργότερα να προβούμε στην έκδοσή του. Θεωρούμε ότι με την πρωτοβουλία του αυτή συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάδειξη της ιστορικής μνήμης του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά.

Μετά την απόφασή μας αυτή θεωρούμε ότι ο Σύνδεσμος ολοκληρώνει μια σημαντική πρωτοβουλία που ανάμεσα σε όλα περιλαμβάνει και την αναγκαία τιμή που πρέπει να αποδώσουμε σε εκείνους που δεν είναι απόφοιτοι, αλλά σίγουρα προσφέρουν πολλά στο Σύνδεσμο και την Ιωνίδειο Σχολή. Διευρύνουμε τον κύκλο με τους ανθρώπους που μας αγαπούν και προσφέρουν δημιουργικά σημαντικές υπηρεσίες.

Ηδη με ειδικές επιστολές τους ανακοινώσαμε τον Μάιο του 2005 τις αποφάσεις μας αυτές. Σε απάντηση των ανακοινώσεων, οι τρεις αυτοί σημαντικοί καθηγητές του σχολείου μας απάντησαν με μία σύντομη, αλλά τόσο πυκνή και περιεκτική επιστολή, που νομίζω αξίζει να την αναφέρουμε στην στήλη αυτή επί λέξει:

«Επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε ότι η εκλογή μας ως επιτίμων μελών του συνδέσμου σας είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας. Η εκλογή αυτή μας επιτρέπει αφενός να ανήκουμε στον ίδιο σύνδεσμο με του μαθητές μας και αφετέρου μας δίνεται η ευκαιρία να υποσχεθούμε την αμέριστη συμπαράσταση και συμβολή μας στο σύνδεσμο για το καλό του Σχολείου μας

Με ευχαριστίες
Αριστέα Οικονόμου
Γιωργος Αρχοντάκης
Πέτρος Μιχαλακάκος»